Προσωπική Απόφαση Ζωής

Πέρα από την οποιαδήποτε θετική πνευματική επίδραση που μπορεί να έχει κανείς από το οικογενειακό και το εκκλησιαστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει, χρειάζεται κάποια στιγμή να αποφασίσει ο ίδιος συνειδητά αν θέλει να έχει μια άμεση βιωματική σχέση με τον Θεό. 

Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει: «Ας αναγνωρίσουμε την ανεξαρτησία της ελεύθερης βούλησης που δόθηκε σ’ εμάς από Εκείνον που μας δημιούργησε, για να εξαρτάται από εμάς και το να επιθυμούμε τα καλύτερα και να απομακρυνόμαστε από τα χειρότερα».1Μακάριος Αιγύπτιος, Ἐπιστολαὶ 2 (Patrologia Graeca 34.412.14-17): Ἐπιγνῶμεν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν τῆς ἐλευθερίας αὐτεξουσιότητα παρὰ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς, ἵνα ἐφ’ ἡμῖν ᾖ τὸ καὶ τῶν κρειττόνων ὀρέγεσθαι καὶ τῶν χειρόνων ἀπέχεσθαι.

Όταν λοιπόν ένα άτομο, αξιοποιώντας το αυτεξούσιο, δηλαδή την ελεύθερη βούληση που του έδωσε ο Θεός, αποφασίσει ότι θέλει να προσεγγίσει τον Θεό για μια άμεση βιωματική σχέση, μπορεί να βασιστεί στις εξής αρχές, οι οποίες καταγράφονται στα ιερά κείμενα:

  1. Ο ΘΕΟΣ ΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

 

Ο Θεός σε αγαπάει:

«Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή Του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια».2Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο 3.16: Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

Ο Θεός θέλει να Τον γνωρίσεις:

«Και να ποια είναι η αιώνια ζωή: Ν’ αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς κι εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό».3Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο 17.3: Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

Ωστόσο ο άνθρωπος δεν μπορεί να βιώσει άμεσα την αγάπη του Θεού, επειδή υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο:

 

  1. ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΓΕΥΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ.

 

Τι είναι αμαρτία;

Ο Θεός μάς δημιούργησε για να έχουμε μια προσωπική βιωματική σχέση μαζί Του, αλλά εμείς Τον απορρίψαμε, και γι’ αυτό η σχέση αυτή διακόπηκε. Αυτή η απόρριψη του Θεού και η εστίαση της ζωής στον εαυτό μας και σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό, είναι αυτό που η Αγία Γραφή αποκαλεί «αμαρτία». Εκδηλώνουμε αυτή την εστίαση με το να συμπεριφερόμαστε εγωιστικά προς τους άλλους, και με το να αδιαφορούμε για τον Θεό ή να παρακούουμε συνειδητά τις εντολές Του.

Κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός:

«Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού».4Επιστολή προς Ρωμαίους 3.23: Πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.

Η αμαρτία έχει συνέπειες:

«Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας».5Επιστολή προς Ρωμαίους 6.23: Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού, και θα κριθούμε για την αμαρτία μας. Η τιμωρία γι’ αυτήν την αμαρτία είναι ο αιώνιος αποχωρισμός μας από τον Θεό. Αυτό η Αγία Γραφή το ονομάζει «κόλαση». 6Β΄ Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 1.8-9: Ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

 

Ο Θεός είναι τέλειος, και εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσά μας, εξαιτίας της αμαρτίας μας. Κάτι λείπει από τη ζωή μας, το οποίο τίποτε άλλο δεν μπορεί να το γεμίσει, ούτε οι σχέσεις, ούτε τα χρήματα, ούτε η εργασία ή η υγεία. Ίσως προσπαθούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό κάνοντας πράξεις καλοσύνης, βοηθώντας τους άλλους, ή ακολουθώντας τις επιταγές ενός θρησκευτικού συστήματος. Όλες οι προσπάθειές μας όμως αποτυγχάνουν, επειδή δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αμαρτίας.

Η τρίτη αρχή μάς δίνει τη μοναδική λύση γι’ αυτό το πρόβλημα:

 

  1. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΑΣ. ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΥΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

 

Ο Ιησούς είναι μοναδικός:

«Αυτός είναι εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος».7Επιστολή προς Κολοσσαείς 1.15: Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως.

Ο Ιησούς πέθανε στη θέση μας:

«Γιατί κι ο Χριστός υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας, ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να μας φέρει κοντά στον Θεό».8Α´ Επιστολή Πέτρου 3.18: Ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ.

Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς:

«Μετά τον θάνατό Του παρουσιάστηκε σ’ αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις».9Πράξεις των αποστόλων 1.3: Οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις.

Η ανάστασή Του απέδειξε ότι ήταν Θεός, και ότι υπέμεινε αντί για μας την τιμωρία της αμαρτίας μας.

Ο Ιησούς είναι ο μοναδικός δρόμος για να γνωρίσουμε τον Θεό:

«Λέει ο Ιησούς: “Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει κοντά στον Πατέρα, παρά μόνο αν περάσει από μένα”».10Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο 14.6: Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.

 

Παρόλο που μας αξίζει να αποκοπούμε για πάντα από τον Θεό, Εκείνος εξαιτίας της αγάπης Του έστειλε τον Ιησού Χριστό να πληρώσει την τιμωρία για τις δικές μας αμαρτίες πεθαίνοντας επάνω στον σταυρό. Μέσω του Ιησού ο Θεός έχει γεφυρώσει το χάσμα που μας χώριζε από Αυτόν, και προμήθευσε τον τρόπο για να συγχωρεθούμε και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας μαζί Του.

Όμως, δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε αυτά τα γεγονότα…

 

  1. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΥΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

 

Πρέπει να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό:

«Σ’ όσους όμως Τον δέχτηκαν και πίστεψαν σ’ Αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού».11Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο 1.12: Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό σημαίνει:

  • Συμφωνούμε με τον Θεό ότι είμαστε αμαρτωλοί, και αποφασίζουμε να αποστραφούμε την αμαρτία.
  • Εμπιστευόμαστε τον Θεό ότι μας συγχωρεί ολοκληρωτικά, επειδή ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας.
  • Αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, ώστε να έχει απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή μας.

 

Ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται ότι θα έρθει στη ζωή μας, όταν Τον δεχθούμε:

«Δες με, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μ’ ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα, και θα δειπνήσω μαζί του, κι αυτός μαζί μου».12Αποκάλυψη 3.20: Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ.

Όμως, δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε ή να αισθανόμαστε ότι αυτό είναι αλήθεια.

Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση… 

 

ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΖΩΗΣ

 

ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΗ

Το Εγώ κάθεται στον θρόνο. Ο Ιησούς είναι έξω από τη ζωή αυτού του προσώπου. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δεχθεί ποτέ τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Παραμένει ένοχος και αποκομμένος από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας του.

 

ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΗ

Ο Χριστός κάθεται στον θρόνο. Το Εγώ ακολουθεί τον Ιησού ως Κύριό του. Αυτός ο άνθρωπος έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Έχει συγχωρεθεί και έχει γευτεί την αγάπη του Θεού.

 

ΠΟΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΖΩΗ;

ΠΟΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ;

Για να αρχίσεις μια προσωπική βιωματική σχέση με τον Θεό, θα πρέπει να εμπιστευτείς τη ζωή σου στα χέρια Του. Ο Θεός δεν εστιάζει τόσο στις λέξεις που χρησιμοποιείς, όσο στη στάση της καρδιάς σου.

Μια προσευχή που μπορεί να εκφράζει την επιθυμία σου για προσωπική αποδοχή του Ιησού Χριστού στη ζωή σου θα μπορούσε να είναι η εξής:

 

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Σε ευχαριστώ για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστώ που σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μου. Μετανοώ για τη ζωή που έζησα ως τώρα μακριά Σου, και θέλω να αλλάξω πορεία. Θέλω ειλικρινά να σε γνωρίσω. Σου ζητώ να έρθεις στη ζωή μου και να συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου. Σε δέχομαι ως προσωπικό μου Σωτήρα και Κύριο. Κάνε με τον άνθρωπο που Εσύ θέλεις να είμαι. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Αμήν».

 

Θα μπορούσες να κάνεις αυτή την προσευχή τώρα, και να την εννοείς; Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη ζωή σου, όπως το υποσχέθηκε.

Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει: «Ας υποδεχτούμε λοιπόν τον Θεό και Κύριο, τον αληθινό θεραπευτή, που είναι ο μόνος ικανός να έρθει και να γιατρέψει τις ψυχές μας, καθώς έχει ταλαιπωρηθεί πολύ για χάρη μας. Γιατί χτυπάει πάντοτε τις πόρτες των καρδιών μας, για να Του ανοίξουμε και να μπει να ξεκουραστεί στις ψυχές μας, και να Του πλύνουμε και να Του αλείψουμε τα πόδια, και να κάνει το κατοικητήριό Του σ’ εμάς… Και πάλι αλλού λέει: “Δες με, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μ’ ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα”. Άλλωστε γι’ αυτό υπέμεινε πολλά πάθη, προσφέροντας το σώμα Του σε θάνατο και εξαγοράζοντάς μας από τη δουλεία, για να έρθει στην ψυχή μας και να κάνει το κατοικητήριό Του σ’ αυτήν».13Μακάριος Αιγύπτιος, Ὁμιλίαι πνευματικαί, Ὁμιλία 30.132-141 Dörries – Klostermann – Krüger: Προσδεχώμεθα τοίνυν τὸν Θεὸν καὶ Κύριον, τὸν ἀληθινὸν θεραπευτήν, ὃς μόνος δυνατός ἐστιν ἐλθὼν ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, κεκοπιακὼς πολλὰ δι’ ἡμᾶς. κρούει γὰρ ἀεὶ τὰς θύρας τῶν καρδιῶν ἡμῶν, ἵνα ἀνοίξωμεν αὐτῷ καὶ εἰσελθὼν ἀναπαῇ εἰς τὰς ψυχὰς ἡμῶν, καὶ νίψωμεν καὶ ἀλείψωμεν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ μονὴν παρ’ ἡμῖν ποιήσῃ… καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ λέγει· «ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω. ἐάν τις ἀνοίξῃ μοι, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν». διὰ τοῦτο γὰρ πολλὰ παθεῖν ὑπέμεινε, δοὺς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα εἰς θάνατον καὶ ἐξαγοράσας ἡμᾶς τῆς δουλείας, ἵνα ἐλθὼν ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν μονὴν ποιήσῃ παρ’ αὐτῇ.